Έκθεση 2020 - ΚΩΠΗΛΑΤΗ ΜΙΝΩΙΚΗ ΒΑΡΚΑ Print
Written by mouseio   
There are no translations available.

MinoikiBarka

ΚΩΠΗΛΑΤΗ ΜΙΝΩΙΚΉ ΒΑΡΚΑ
Η κατασκευή της βάρκας αυτής προέρχεται από μία σπουδαία τοιχογραφία μιάς οικίας του Ακρωτηρίου της Σαντορίνης που ανακαλύφθηκε στις ανασκαφές που έγιναν στην περιοχή από από τον αρχαιολόγο Μαρινάτο. Η τοιχογραφία αυτή εμφανίζει ένα στόλο από 20 μινωικά πλοιάρια.

ROWING MINOAN BOAT
The construction of this boat comes from a great mural of a house on the Cape of Santorini that was discovered in the excavations made in the area by the archaeologist Marinatos. This mural shows a fleet of 20 Minoan ships.