Απολύμανση χώρων Μουσείου ΑΛΚΩΝ PEST CONTROL Print
Written by mouseio   
There are no translations available.

Το Ναυτικό Μουσείο Λιτοχώρου σεβόμενο τις οδηγίες του COVID – 19 προχώρησε στην απολύμανση όλων των χώρων για την καλύτερη υγιεινή προστασία των επισκεπτών. Η απολύμανση έγινε με χορηγία της ΑΛΚΩΝ PEST CONTROL του κυρίου Σαμαρά Ζήση τον οποίο και ευχαριστούμε πάρα πολύ.
The Maritime Museum of Litochoro, respecting the instructions for COVID - 19 proceeded to disinfect all areas for the best hygienic protection of the visitors. The disinfection was sponsored by ALKON PEST CONTROL of Mr. Samaras Zisis whom we thank very much.

ApolymansiAlkwn1

 

ApolymansiAlkwn2

 

ApolymansiAlkwn3

ApolymansiAlkwn4