Έκθεση 2020 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΑΛΕΡΑ Print
Written by mouseio   
There are no translations available.

EllhnikhGalera

ΓΑΛΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Τύπος πλοίου που κινείτο μόνο με κουπιά. Ήταν ένα μακρύ, στενό και ρηχό πλοίο. Η γαλέρα άρχισε να κατασκευάζεται , αρχές της πρώτης χιλιετίας π.Χ. από τις ναυτικές δυνάμεις της εποχής , τους Έλληνες , τους Φοίνικες και τους Ρωμαίους. Έφερε διάδρομο στο μέσο, που ένωνε την πλώρη με την πρύμνη.

GREEK GALLEON
Type of ship that moved only with oars. It was a long, narrow and shallow ship. The galleon began to be built at the beginning of the first millennium BC from the naval forces of the time, the Greeks, the Phoenicians and the Romans. It had a corridor in the middle, which connected the bow with the stern.