Πλοίο του Περάματος Εκτύπωση
Συντάχθηκε απο τον/την mouseio   
Πλοίο του Περάματος
ΠΕΡΑΜΑ

Αποτελεί την πιο ιδιότυπη κατηγορία σκαφών της Ελληνικής παραδοσιακής ναυπηγικής. Σύμφωνα με τους ιστορικούς και τους αρχαιολόγους , ο τύπος ανάγεται στους πρώτους Βυζαντινούς χρόνους και είναι ειδικά κατασκευασμένος για τα μικρά και συχνά κύματα του Αιγαίου. Η κύρια χρήση του ήταν ως εμπορικό. Σήμερα η παραγωγή τέτοιων σκαφών έχει σταματήσει, παρόλο που χρησιμοποιούνται ως σκάφη αναψυχής. Η πρώτη ναυπήγηση περαμάτων έγινε στη Σύρο και διαδόθηκε στην Ελληνική επικράτεια . Το πέραμα " ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ " κατασκευάστηκε στο ναυπηγείο των αδελφών Μαυρίκου στη Σύρο το 1940 και ανήκει στα λιγοστά σκάφη που δεν έχουν καταστραφεί.Το ομοίωμα είναι πιστό αντιγραφο του περάματος " ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ ".
1_perama