forex trading logo
GreekEnglish (United Kingdom)

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

weather

Νέα - Ανακοινώσεις
Έτσι φουντάραμε το ΦΕΤΧΙ ΜΠΟΥΛΕΝΤ PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την mouseio   

Ἒτσι «φουντάραμε» το Φετχί – Μπουλέϊτ
Απο τη συνέντευξη του Βλαχόπουλου Νικολάου
Σαν σήμερα 18 Οκτωβρίου 1912 ο Νικόλαος Βότσης κυβερνήτης του Τορπιλοβόλου 11 με πλοηγούς τους Λιτοχωρίτες Νικόλαο Βλαχόπουλο και Μιχαήλ Κωφό εισήλθαν στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης και τορπιλίσαν το Τουρκικό θωρηκτό Φετχί Μπουλέντ.
Μια συγκλονιστική ἀφήγησι τοῦ Λιτοχωρίτου καπετάν Νικόλα Βλαχόπουλου το 1968, ἀπο την Ναυτική ἐποποιΐα του 1912 στο λιμάνι τῆς Θεσσαλονίκης. Ἡρωϊσμός και αὐταπάρνησις πού ὑπῆρξε ἡ απαρχή τῆς ἀπελευθέρωσεως τῆς πρωτευούσης τοῦ Βορρᾶ.
Ἠταν ἀρχές τοῦ Οκτώβρη τοῦ 1912 μέ τῆν ἔναρξι τοῦ Βαλκανικοῦ πολέμου, ὄταν ο κυβερνήτης τοῦ μικροῦ ἱστιοφόρου Νικόλαος Βλαχόπουλος βρέθηκε αποκλεισμένος μέ πολλά ἄλλα ἱστιοφόρα και ἐμπορικά στο λιμάνι τῆς Θεσσαλονίκης. Τα πληρώματα τῶν ἀργούντων σκαφῶν περιεφέροντο στήν πόλι χωρίς ἐργασία. Λίγο πιο μπροστά και προτοῦ ὁ Ἑλληνικός Στόλος ἀποκλείση το λιμάνι, μετέφερε ἄμμο και χαλίκι για λογαριασμό τῆς Ὀθωμανικής Αὐτοκρατορίας ὁ καπετάν Νικόλας, τώρα ὄμως προσέδεσε κι αὐτός το καΐκι του στο μῶλο και περίμενε.
Ἂς αφήσουμε ὃμως τόν ἴδιο να μᾶς ἀφηγηθῆ το μεγάλο κατόρθωμα του πλοιάρχου Βότση, που συνεκλόνισε την ἐποχή ἐκείνη ὄλη την Εὐρώπη με την τόλμη του κι ἔβαλε σε ανυσηχίες την τότε τουρκική στρατιωτική διοίκηση τῆς Θεσσαλονίκης για την ἔκβασι τῶν ἐπιχειρήσεων στη Μακεδονία.
«Η ἀπόφασίς μου να ἐπανέλθω στην γενέτειρά μου που εῖχε ἐλευθερωθῆ προσφάτως ἀπό τά Ἑλληνικά στρατεύματα διά μέσου τοῦ ναυλοχοῦντος στο λιμένα τῆς Θεσσαλονίκης Τουρκικοῦ στόλου, ἐπιδοκιμάσθηκε και από ἄλλους συμπατριώτας μου και με παρώτρυναν να την ἐπιχειρήσω, με παρακάλεσαν δε να παραλάβω στο σκάφος μου κι αὐτούς διά το Λιτόχωρο.
Πράγματι παρέλαβα καμμιά εἰκοσαριά ἀπο δαύτους, και μέσα στο σκοτάδι τῆς νύκτας διωλίσθησα ἀριστοτεχνικά κάτω ἀπο τις μποῦκες τῶν ἐπακτίων πυροβόλων, ἀνοίχθηκα στο πέλαγος, που ἤλεγχε ο Ἐλληνικός Στόλος.
Κάποια στιγμή ἀντελήφθην να πλησιάζη το μικρό μου καΐκι μία τορπιλλάκατος. Ἢταν του πλοιάρχου Βότση.
Την εποχή ἐκείνη τά Ἐλληνικά στρατεύματα μετά την μάχη τῶν Γιαννιτσῶν, ὑπο την ἀρχιστρατηγίαν τοῦ Στρατηλάτη Διαδόχου Κωνσταντίνου προήλασαν και στρατοπέδευσαν εἰς το Τόψιν 25 χιλιόμετρα βορείως τῆς Θεσσαλονίκης με ἀντικειμενικό σκοπό την κατάληψιν της. Ἀπο την ἄλλη πλευρά οἱ Τοῦρκοι για να ἀναχαιτίσουν την ἑλληνική προέλασι μετέφεραν πυροβόλα μεγάλου βεληνεκοῦς, από τα πυροβολεῖα τοῦ Καρά –Μπουρνοῦ, στο ναυλοχοῦν στο λιμάνι τῆς Θεσσαλονίκης τουρκικό θωρηκτό Φετίχ – Μπουλέϊτ για να κτυπήσουν τα προελαύνοντα Ἑλληνικά στρατεύματα ἀπο την θάλασσα.
Λόγω τῶν εργασιῶν μου στο λιμάνι, ἐγνώριζα λεπτομερῶς κάθε σημεῖο του: τα ἐπάκτεια παράλια τους ὑφάλους, τα ἀβαθῆ ὕδατα, τα ναρκοπέδια, την διάταξι τῶν ναυλοχούντων τουρκικῶν σκαφῶν και κυρίως ἐγνώριζα την ἀκριβῆ θέσιν τῆς τουρκικῆς ναυαρχίδος.
Ἐνθουσιασμένος ἀπό τάς πληροφορίας μου ὁ πλοίαρχος, και ἐκτιμήσας τα εθνικά μου αἰσθήματα και τόν ἀκραιφνῆ μου πατριωτισμόν μου, με ἐνηγκαλίσθη και εῖπε ότι τελῶ ἐν ἐπιστρατεύσει για νά τόν βοηθήσω στο μεγάλο του ἐγχείρημα.
Ἀνεπτύχθησαν λεπτομέρειαι σέ σύσκεψι πού ἔλαβα μέρος πάνω στήν «Σφακτηρία» και συνεφωνήθη να ἔλθη να με παραλάβη μετά τριήμερο ἀπό τον μικρό ὅρμο τοῦ Λιτοχώρου καί να με δοθῆ συγχρόνως καιρός να στρατολογήσω και μερικούς ἐμπιστους συνεργάτας συγχωριανούς μου.
Πράγματι μετά τρεῖς ἡμέρας προσῆλθα στο καθωρισθέν σημεῖο κι ἔχων ὠς βοηθό τον συγχωριανό μου Μιχάλη Κωφοῦ, θεός – συχωρέστον, ἐπήγαμε και ἐτέθημεν στις διαταγές του Ναυάρχου.
Ὄταν φθάσαμε είς τον ναυλοχοῦντα προ του λιμένος τῆς Θεσσαλονίκης Ἐλληνικόν στόλον ἀνήλθαμε στήν «Σφακτηρία» και ἐπηκολούθησε σύσκεψις εἰς την ὁποίαν ἀναπτύχθη και πάλιν το σχέδιον δράσεως γιά τήν ἐπιτυχία τοῦ μεγαλεπιβόλου σχεδίου του Βότση.
Σε μένα ἀνετέθη ἡ πλοϊγία τῆς τορπιλάκατου ἐπί τῆς ὁποίας ἐπέβαινε ὁ Ναύαρχος Βότσης. Μοῦ ἐδόθη δέ ὡς βοηθός ὁ Μιχ. Κωφοῦ και μέ εὐψυχία και δεξιοτεχνία ὡδήγησα τήν τορπιλλάκατο διά μέσου τοῦ ναρκοπεδίου εἰς απόστασιν βολῆς, ἀπο τήν τουρκικήν Ναυαρχίδα.
- Αὐτή εἷναι κύριε Ναύαρχε.
- Μήπως κάνεις λάθος καπετάν – Νικόλα ;
- Ὄχι κ. Ναύαρχε. Λέγω με απόλυτη πεποίθηση.
Και αμέσως ἔδωσε διαταγή καί ἐρρίφθη ἡ πρώτη τορπίλλη, που πέτυχε το ἐχθρικό σκάφος στήν μέση και προξένησε τεράστια ρωγμή. Μια δεύτερη πέτυχε παραπλεύρως κι ἐνῶ το πολεμικό ἐβυθίζετο μια τρίτη πέρασε πάνω από το κατάστρωμα για να ἐκραγῆ στην προκυμαία με κρότο χιλίων κεραυνῶν, ἐνστείρασα τόν πανικό στους κατοίκους.
Ἀκολούθως ἐπωφελούμενοι τῆς συγχήσεως και τού γενικοῦ πανικοῦ των Τούρκων καί του συσκοτισμού που ἐπηκολούθησε, διωλίσθησαν δια μέσου τῶν ἐχθρικών σκαφῶν και ἀπο τους προβολεῖς τῶν ἐπακτίων του Καρά –Μπουρνοῦ και τέλος με διαφόρους ἐλιγμούς φθάσαμε εκτός βολῆς και ανοιχτήκαμε στο πέλαγος πού ἤλεγχε ὁ Ἑλληνικός Στόλος.
Αἱ συνθηματικαί βολαί που ἐρρίφθησαν από την τορπιλλάκατο τοῦ Ναυάρχου Βότση, ἀνήγγειλαν στα Ἑλληνικά πληρώματα τήν ἐπιτυχία τοῦ σχεδίου καί τήν διάσωσή μας, προκάλεσε δέ ἀπερίγραπτο ἐνθουσιασμό στούς ναύτας και ἀξιωματικούς, που ἄρχισαν δαιμονιώδη καταιγισμό πυρός ἐναντίον τῶν Τουρκικῶν ἐπακτείων πυροβολείων.
Ἀκολούθως ἐγένετο ἐνθουσιώδης ὑποδοχή στόν ναύαρχο Βότση, τόν ὁποῖον ἀπεκαλούν «Νέο Κανάρη» και με την ακολουθίαν του καί ὑπό καταιγιστικά πυρά ἐναντίον του τουρκικού στόλου».
Αὐτά μέ ἀφηγήθη ο 85τούτης καπετάν – Νικόλας ποῦ ζῆ ἀποτραβηγμένος, ἀλλά και δοξασμένος ἀνάμεσα σε ἐγκόνια και τρισέγγονα στο Λιτόχωρο.
Σ' ὄλη τη διάρκεια τῆς ἀφηγήσεώς του τα μάτια του ὑγρά, εἶχαν μια λάμψη ἀπόκοσμη σαν να ζοῦσε τίς ἡρωικές στιγμές στην σκοτεινή ἐκείνη νύκτα τοῦ Ὀκτώβρη πού ἀνατίναξαν την Τουρκική Ναυαρχίδα.

Blaxopoulos Boutsis Kofos

 
Ευχαριστήριο έκθεσης 2020 PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την mouseio   

Πραγματοποιήθηκε φέτος στο Ναυτικό Μουσείο Λιτοχώρου η έκθεση ομοιωμάτων ξύλινων πλοίων του μικροναυπηγού κύριου Μάρα Δημήτρη, παρά τις δύσκολες καταστάσεις που αντιμετωπίζει φέτος ο κόσμος. Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του Ναυτικού Μουσείου Λιτοχώρου ευχαριστούν θερμά τον μικροναυπηγό κύριο Δημήτρη Μάρα για τα εκθέματα που μας παραχώρησε για την έκθεση Ιουλίου – Αυγούστου 2020. Ανάμεσα στα οποία ήταν αρκετά νέα εκθέματα τα οποία κέντρισαν το ενδιαφέρον των επισκεπτών. Στο Μουσείο η έκθεση αποτελούνταν από ένα μέρος των πλοίων/εκθεμάτων του, μπορείτε να δείτε τα έργα του όπως και το ιστορικό του κατασκευαστή στην ιστοσελίδα του www.greekshipmodels.com.
This year, the Maritime Museum of Litochoro hosted an exhibition of models of wooden ships of the shipbuilder Mr. Dimitri Mara, despite the difficult situations that people are facing this year. The President and the Board of Directors of the Maritime Museum of Litochoro warmly thank the shipbuilder Mr. Dimitris Maras for the exhibits he gave us for the exhibition July - August 2020. Among of those were several new exhibits that piqued the interest of visitors. At the Museum the exhibition consisted of a part of his ships / exhibits, you can see his works as well as the history of the builder on the website www.greekshipmodels.com.

 
Έκθεση 2020 - ΒΑΡΚΑ ΜΟΣΧΟΝΗΣΙΩΝ ΑΣΙΑΣ PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την mouseio   

MosxonisiwnAsias

ΠΛΑΒΑ ΜΟΣΧΟΝΗΣΙΩΝ Μ. ΑΣΙΑΣ
ΜΗΚΟΣ ΣΚΑΦΟΥΣ: 6.35m |ΜΗΚΟΣ ΟΜΟΙΩΜΑΤΟΣ:0,635 m | ΚΛΙΜΑΞ: 1/10 | ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: Πεύκο
Το μοντέλο είναι αυθεντικό ομοίωμα γνήσιας πλάβας που κατασκευάστηκε στις Παλιές Φώκιες τις Μικράς Ασίας πριν το 1893. Το 1914 στο πρώτο διωγμό η οικογένεια Χαραλάμπους την μετέφερε στην Μυτιλήνη, δεμένη σε ένα τρικάταρτο καράβι, έπειτα από περιπετειώδες ταξίδι. Λένε ότι ο Ελευθέριος Βενιζέλος ανέβηκε στη βάρκα αυτή όταν επισκέφτηκε την Μυτιλήνη το 1916. Η οικογένεια Χαραλάμπους επέστρεψε στο σπίτι τους στη Μικρά Ασία, αλλά αναγκάστηκε να επιστρέψει στη Μυτιλήνη τον Αύγουστο του 1922 κατά την καταστροφή της Σμύρνης η πλάβα έσωσε την οικογένεια.
Το 1923 Νηολογήθηκε στη Μυτιλήνη με αρ. νηολ. 3 και την ονόμασαν "ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ". Η πλάβα αυτή θεωρείται ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο. Σήμερα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου στη Μυτιλήνη.
PLAVA MOSCHONISION MINOR ASIA
BOAT LENGTH: 6.35 m | MODEL LENGTH: 0.635 m SCALE: 1/10 | CONSTRUCTION MATERIAL: Pine
The model is an authentic model of a genuine boat made in the Old Fokies of Asia Minor before 1893. In 1914, in the first persecution, Charalambous family transported it to Mytilene, tied to a three-masted ship after an adventurous journey. It is said that Eleftherios Venizelos boarded this boat when he visited Mytilene in 1916. Charalambous family returned to their home in Asia Minor but were forced to return to Mytilene in August 1922 during the destruction of Smyrna the sail boat saved the family. In 1923 it was registered in Mytilene with no. 3 and named it "EVANGELISTRIA". This boat is considered a historical monument. Today it is located at the University of the Aegean in Mytilene.

 
Έκθεση 2020 - ΒΑΡΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ και ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την mouseio   

VarkaIwanninaXalastra

ΠΛΑΒΑ ΛΙΜΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Αριστερά)
ΜΗΚΟΣ ΣΚΑΦΟΥΣ: 5.80 m | ΜΗΚΟΣ ΟΜΟΙΩΜΑΤΟΣ: 0,58 m | ΚΛΙΜΑΞ: 1/10 | ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: Πεύκο
Τα καΐκια της λίμνης των Ιωαννίνων αποτελούν ένα ζωντανό κομμάτι της τοπικής ναυπηγικής τέχνης. Ο κατασκευαστής του καϊκιού της λίμνης των Ιωαννίνων συνήθως ήταν ο ίδιος ο ψαράς χωρίς ειδικά εργαλεία, πολύμορφα χνάρια και ειδική γνώση των τεχνικών ναυπήγησης εφαρμόζει τον παραδοσιακό τρόπο κατασκευής που μπορεί να ταξινομηθεί στις τεχνικές "πρώτα το περίβλημα" και κλιμακωτή επιφάνεια του περιβλήματος . Το σχήμα του καϊκιού είναι ατρακτοειδές και το μήκος του είναι 5.80 m. Ο πυθμένας του είναι επίπεδος.

Περισσότερα...
 
Έκθεση 2020 - ΒΑΡΚΑ ΖΑΖΑΡΗΣ και ΚΑΡΛΑΣ PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την mouseio   

VarkaZazariKarlas

ΒΑΡΚΑ ΖΑΖΑΡΗ (Αριστερά)
Χαρακτηριστική βάρκα λίμνης Ζάζαρης.
BOAT ZAZARI (Boat on the left side)
Typical boat of lake Zazari.

ΠΛΑΒΑ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ (Δεξιά)
Μήκος πλάβας: 5.10 m, Μήκος ομοιώματος: 0.51m, Κλίμακα: 1/10, Υλικό κατασκευής: Πεύκο
Πλάβα που χρησιμοποιείτο στην λίμνη της Κάρλας στην Θεσσαλία γιά ψάρεμα, πριν γίνει η αποξήρανση. Το σχέδιο προέρχεται από το βιβλίο "Η Επιστροφή της Κάρλας" του Γιάννη Ρούσκα ΑΘΗΝΑΙ 2001 Πηγή : www.arxaiologia.gr Η «πλάβα»

Περισσότερα...
 
« ΈναρξηΠροηγούμενο12345678910ΕπόμενοΤέλος »

Σελίδα 7 από 88

Συνδεμένοι Χρήστες

Έχουμε 29 επισκέπτες συνδεδεμένους

Αναζήτηση...

Webdesign

Σχεδίαση Ιστοσελίδας και φιλοξενία από την WEBROS