Έκθεση 2020 - ΓΑΙΤΑ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ Εκτύπωση
Συντάχθηκε απο τον/την mouseio   

GaitaAitolikou

ΓΑΙΤΑ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ (ΤΡΙΓΩΝΟ ΠΑΝΙ)
ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΒΑΣ: 6.8 m | ΜΗΚΟΣ ΟΜΟΙΩΜΑΤΟΣ: 0,68 m | ΚΛΙΜΑΞ: 1/10 | ΙΣΤΙΟΦΟΡΙΑ: ΛΑΤΙΝΙ
Χαρακτηριστική πλάβα περιοχής Αιτωλικου – Μεσολογγίου.

GAITA AITOLIKOU (TRIANGLE CLOTH)
SHIP'S LENGTH: 6,8m REPLICA LENGTH: 0,68m CLIMAX: 1/10 SAILING: LATINI
Typical boat from the area of Aitolikou – Messolonghi.