Έκθεση 2020 - ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΣΙΑΜΠΕΚΟ Εκτύπωση
Συντάχθηκε απο τον/την mouseio   

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΣΙΑΜΠΕΚΟ
Το πολεμικό σιαμπέκο ήταν ένα εμπορικό πλοίο
με την προσθήκη μερικών κανονιών γινόταν
πολεμικό , όπως πολλά πλοία κατά την διάρκεια
της Ελληνικής επανάστασης
WAR SHIP SIAMPEKO
The warship Siampeko was a merchant ship which
with the addition of a few cannons it was made into
warship, like many ships during the Greek revolution.

PolemikoSiampeko