Έκθεση 2020 - Πολεμική Πολάκα Εκτύπωση
Συντάχθηκε απο τον/την mouseio   

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΠΟΛΑΚΑ

Τύπος πλοίου της Ανατολικής Μεσογείου. Εφερε δύο ιστούς με την ιδιόμορφη αυτή ιστιοφορία. Ο Moore επισημαίνει ότι οι Πολάκες ήταν συνήθως Ελληνικές και πανέμορφα εμπορικά πλοία , ήταν σχεδόν σαν παιχνίδια. Με την προσθήκη μερικών κανονιών στο κατάστρωμα μετατράπηκαν σε πολεμικά και έλαβαν μέρος στις πολεμικές επιχειρήσεις εναντίον των Οθωμανών κατά την διάρκεια του αγώνα της Ελληνικής επανάστασης.

WAR SHIP POLAKA

Type of ship from Eastern Mediterranean. It brought two masts with this peculiar sailing. Moore points out that the Polakes were usually Greek and beautiful merchant ships, they were almost like toys. By adding a few cannons to the deck they turned into warships and took part in the military operations against the Ottomans during the struggle of the Greek revolution.

PolemikiPolaka