Έκθεση 2020 - ΒΑΡΚΑ ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑΣ και ΠΛΑΒΑ ΑΛΗ ΠΑΣΑ Εκτύπωση
Συντάχθηκε απο τον/την mouseio   

VegoritidaAliPasa

ΒΑΡΚΑ ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑΣ (αριστερά)
Χαρακτηριστική βάρκα λίμνης Βεγορίτιδας.
Boat of lake Vegoritidas (boat on the left side)
Typical boat of lake Vegoritidas.

ΠΛΑΒΑ ΤΟΥ ΑΛΗ ΠΑΣΑ (δεξιά)
Υπάρχει ένας ζωγραφικός πίνακας που εμφανίζει τον Αλή Πασά των Ιωαννίνων να μεταφέρεται με μία πλάβα στην λίμνη . Η πλάβα αυτή κατασκευάστηκε βασιζόμενη στον πίνακα αυτόν.


PLAVA OF ALI PASA (ship on the right side)
There is a painting that shows Ali Pasha of Ioannina being transported by a boat/plava to the lake. This ship was built based on that painting.