Έκθεση 2020 - ΧΗΛΗΩΤΙΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Εκτύπωση
Συντάχθηκε απο τον/την mouseio   

XiliotisaAlexpolis

ΧΗΛΗΩΤΙΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Το ομοίωμα είναι πιστό αντίγραφο του χαρακτηριστικού τύπου ψαρόβαρκας που αποτύπωσα σε μία από τις επισκέψεις μου στην Αλεξανδρούπολη. Η βάρκα κατασκευαζόταν στην Αλεξανδρούπολη έως τα μέσα του περασμένου αιώνα , από πρόσφυγες καραβομαραγκούς που ήρθαν από την Χηλή της Ανατολικής Θράκης. Σήμερα δυστυχώς υπάρχουν ένα δύο που σαπίζουν σε κάποια παραλία.

CHILIOTISA ALEXANDROUPOLIS
The ship is an exact replica of a typical shape of a fishing boat I captured during one of my visits in Alexandroupoli. The ship was built in Alexandroupoli until the middle of the last century by refugee shipwrights who came from Chile in Eastern Thrace. Today unfortunately there are a couple of those that are rotting on a beach.