Έκθεση 2020 - Βυζαντινός Δρόμων 2 Εκτύπωση
Συντάχθηκε απο τον/την mouseio   

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΔΡΟΜΩΝ 2
ΜΗΚΟΣ ΟΜΟΙΩΜΑΤΟΣ: 1,00 m | ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: Πεύκο
Ο βασικός τύπος πλοίου του βυζαντινού πολεμικού ναυτικού ήταν ο δρόμων ή εύδρομον όπως το αποκαλούμε σήμερα. Θεωρείται εξέλιξη της Αθηναϊκής τριήρους. Όπως και η τριήρης, ο δρόμων ήταν ελαφριάς κατασκευής, αλλά ανθεκτικός, έφερε αναλόγως του τύπου του, μία η δύο σειρές κουπιών.

BYZANTINE DROMON 2
MODEL LENGTH: 1,00 m | CONSTRUCTION MATERIAL: Pine
The basic type of ship of the Byzantine navy was the dromon or eydromon as we call it today. It is considered an evolution of the Athenian trireme. Like the trireme, the dromon was lightweight but durable, with one or two rows of oars depending on its type.

ByzantinosDromon2