Έκθεση 2020 - Βυζαντινός Δρόμων 1Α Εκτύπωση
Συντάχθηκε απο τον/την mouseio   

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΔΡΟΜΩΝ
Μήκος σκάφους :37 m, Μήκος ομοιώματος: 0.90 m, Κλίμακα:1/41, Υλικό κατασκευής:Πεύκο
Ιστιοφορία:Φέρει ένα Λατίνι
Ο βασικός τύπος πλοίου του βυζαντινού πολεμικού ναυτικού ήταν ο δρόμων ή εύδρομον όπως το αποκαλούμε σήμερα. Θεωρείται εξέλιξη της Αθηναϊκής τριήρους. Όπως και η τριήρης, ο δρόμων ήταν ελαφριάς κατασκευής, αλλά ανθεκτικός, έφερε αναλόγως του τύπου του, μία η δύο σειρές κουπιών. Έφερε επίσης ένα ή περισσότερα τριγωνικά πανιά (λατίνια) ή τετράγωνα ανάλογα του τύπου του. Η επιφάνεια των πανιών του ήταν μεγαλύτερη από αυτή της τριήρους με αποτέλεσμα να κινείται γρηγορότερα και αναλόγως των καιρικών συνθηκών να κινείται μόνο με πανιά. Αντί για το μεταλλικό έμβολο που έφερε η Αθηναϊκή τριήρης, ο δρόμων έφερε ''σίφωνα'' στην πλώρη, από τον οποίο εκτοξευόταν το περίφημο "υγρό πυρ". Το όπλο αυτό μετά το 673 μ.Χ. έγινε ο φόβος και ο τρόμος των εχθρικών πλοίων. Δεν ήταν απαραίτητο πλέον τα πλοία του βυζαντινού πολεμικού ναυτικού να εμβολίζουν ή να έρχονται σε επαφή με τα εχθρικά πλοία.
BYZANTINE DROMON SHIP
VESSEL LENGTH: 37 m / SHIP'S LENGTH: 0.90 m / SCALE: 1/41 / MATERIAL: PINE Sailboat: Brings a Latini
The main type of ship of the Byzantine navy was the dromon or eydromon as we call today. It is considered evolution of Athenian trireme triirous. Like the Triremes the dromon ships were built light but durable, brought by the type of one or two rows of oars. It also brought one or more triangular sails (Latin) or squares depending of the type. The sail area was greater than that of triplet
thus moves faster and the weather to move only cloths. Instead of the metal piston/ram that the Athenian trireme had, the dromon brought "siphon" to the bow from which catapulted the infamous "liquid fire." This weapon after 673 AD became the fear of other ships. It was no longer necessary ships of the Byzantine navy to rams or come in contact with enemy ships.

ByzantinosDromon