Το Δ.Σ. Εκτύπωση

Το Δ.Σ. του Ναυτικού Μουσείου

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΦΕΛΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΑΡΠΩΝΗΣ Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΑΜΙΑΣ
ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΛΟΣ
ΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΛΟΣ
ΚΟΛΩΝΙΑΡΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΕΛΟΣ

 

Eξελεγκτική επιτροπή:
· ΣΔΟΥΓΚΟΣ Ν. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
· ΚΟΥΚΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
· ΜΑΡΟΥΚΗΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ