Το Δ.Σ. Εκτύπωση

Το Δ.Σ. του Ναυτικού Μουσείου

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΣΙΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΟΚΡΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΜΙΑΣ
ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΛΟΣ
ΚΑΡΠΩΝΗΣ Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΛΟΣ
ΦΕΛΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΛΟΣ

 

Eξελεγκτική επιτροπή:
· ΣΔΟΥΓΚΟΣ Ν. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
· ΚΟΥΚΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
· ΜΑΡΟΥΚΗΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ