Έκθεση πλοίων του 1821 Σκούνα Print
Written by mouseio   
There are no translations available.

Ναυτικό Μουσείο Λιτοχώρου
Έκθεση 2021 ομοιώματα πολεμικών πλοίων του 1821 του μικροναυπηγού Μάρα Δημήτρη. Maritime Museum of Litochoro
Exhibition 2021 of wooden warships of 1821 by the small shipbuilder Mara Dimitris.

14.Skouna

ΣΚΟΥΝΑ
Η σκούνα προέρχεται από την Βόρεια Ευρώπη. Ήταν εμπορικό δικάταρτο ιστιοφόρο, μικρό σε μήκος, αλλά με μεγάλη χωρητικότητα.
Οι Έλληνες γρήγορα αντιλήφθηκαν τα προτερήματά του και αξιοποίησαν τις ναυπηγικές του γραμμές, προσαρμόζοντάς τες στις τοπικές συνθήκες. Η κατασκευή του ομοιώματος βασίστηκε σε σχέδια του Ναυτικού Μουσείου Λονδίνου.
Schooner


The skouna was originally from Northern Europe. It was a double masted sailing ship, small in length, but with a great capacity. The Greeks soon became aware of its advantages and made the most of its design, adapting it to local conditions. The model is based on drawings of the National Maritime Museum in London.