Έκθεση 2020 - ΓΑΙΤΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Print
Written by mouseio   
There are no translations available.

GaitaMesologgiou

ΓΑΪΤΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΠΑΝΙ)

ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΒΑΣ: 6.80 m | ΜΗΚΟΣ ΟΜΟΙΩΜΑΤΟΣ: 0,68 m | ΚΛΙΜΑΞ: 1/10 | ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: Πεύκο | ΙΣΤΙΟΦΟΡΙΑ: ΣΑΚΟΛΕΒΑ

Στην περίπτωση της γαΐτας του Μεσολογγίου, έχουμε ένα σκάφος που είναι φτιαγμένο για να πλέει στις ιδιάζουσες συνθήκες που επικρατούν στη λιμνοθάλασσα με τα ρηχά νερά, που σε πολλά σημεία δεν ξεπερνούν τα 30 εκατοστά. Έτσι η μορφή του σκάφους συγκεντρώνει όλα εκείνα τα απαραίτητα χαρακτηριστικό που του επιτρέπουν να είναι ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια των ψαράδων της περιοχής και ταυτόχρονα να χρησιμεύει ως μέσο μεταφοράς από τόπο σε τόπο στη λιμνοθάλασσα.

MESSOLOGGIOU GAITA (SQUARE SAIL)

SHIP'S LENGTH: 6.80 m | REPLICA LENGTH: 0.68 m SCALE: 1/10 | CONSTRUCTION MATERIAL: Pine | SAILING: SAKOLEVA

In the case of the gaita of Messolonghi, we have a boat that is made to sail at the special conditions that prevail in the lagoon with the shallow waters, which in many places do not exceed 30 cm. Thus, the shape of the boat brings together all those necessary features that allow it to be a useful tool in the hands of fishermen in the area and at the same time to serve as a means of transport from place to place in the lagoon.