Χρονικά Λιτοχώρου τόμος Ενδέκατος του Μασταγκά Σωτήρη Εκτύπωση
Συντάχθηκε απο τον/την mouseio   

ΧΡΟΝΙΚΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ΤΟΜΟΣ ΕΝΔΕΚΑΤΟΣΚυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του Σωτηρίου Δ. Μασταγκάμε τίτλο «ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΣΥΜΜΙΚΤΑ»Τα ΧΡΟΝΙΚΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ είναι μια εκδοτική σειρά, της οποίας οτίτλος είναι άμεσα δηλωτικός του περιεχομένου και του χαρακτήρα της.Με τα βιβλία που εκδόθηκαν μέχρι σήμερα, επιτυγχάνεται ασφαλώςκαλύτερα και ολοκληρώνεται περισσότερο αποτελεσματικά,

αυτό πουσημειολογείται ως τοπική πολιτισμική αυτογνωσία.Στον παρόντα ενδέκατο τόμο με τίτλο «ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑΣΥΜΜΙΚΤΑ» περιέχονται μελέτες για τον εκκλησιαστικό βίο, οι οποίεςαποτελούν καρπό ερευνητικής προσπάθειας και συγγραφικήςδοκιμασίας αρκετών ετών. Στόχος δεν είναι να εξαντληθεί το ούτως ήάλλως μεγάλο ζήτημα του λιτοχωρίτικου θρησκευτικού βίου στιςδιάφορες φάσεις του, αλλά ο παρών τόμος να αποτελέσει μια απαρχήγια προβληματισμό επί του θέματος και ένα είδος εισαγωγής για μιαπρώτη κατανόηση των εκκλησιαστικών πραγμάτων. Από τις 232 σελίδες επιλέγουμε 4 ενδεικτικούς τίτλους: α. Ο κατάλογος των παλαιτύπων των ιερών ναών ΑγίουΔημητρίου και Αγίου Νικολάου με τις ενθυμήσεις τους. β. Ο μητροπολίτης Κίτρους Βαρνάβας Τζωρτζάτος (1954-1985),το Λιτόχωρο και η ιερά μονή Αγίου Διονυσίου εν Ολύμπω. γ. Η εκκλησία των Γνησίων Ορθοδόξων Χριστιανών (Γ.Ο.Χ.) ήΠαλαιοημερολογιτών στο Λιτόχωρο. δ. Εκκλησίες και ξωκκλήσια του Λιτοχώρου. Μια πρώτηπροσέγγιση μέσα από την υπάρχουσα βιβλιογραφία.Ο Σωτήριος Δ. Μασταγκάς θεωρεί ευτύχημα που τα τελευταίαχρόνια, στα πλαίσια της κίνησης των λιτοχωρίτικων σπουδών, όλα αυτάτα στοιχεία ανακαλύπτονται, καταγράφονται, διασώζονται και μελετώνται. Το βιβλίο απευθύνεται στους βιβλιολάτρεις της τοπικήςιστορίας.

tomosXI